logo20150317

Stalowa Wola 01.04.2015 r.

Regionalna Izba Gospodarcza, informuje iż w zapytaniu ofertowym nr 1/2015/ RPOWP II ogłoszonym w ramach realizowanego projektu pt: „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie  Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat A „Wsparcie kapitałowe funduszy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 wystąpił błąd.  Dotyczy pozycji 21 . Bloczki do notowania samoprzylepne

 

Było : Bloczki do notowania samoprzylepne wymiar 10 cm x 10 cm

 

Powinno być: Bloczki do notowania samoprzylepne wymiar  ok. 7,5 cm x 12,5 cm

 

Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w załączniku.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem nr 1 i nr 2.