logo20150317

                                                                                                           Stalowa Wola 09-04-2015r

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi dostarczenia materiałów biurowych RPO WP II złożonych do dnia 08-04-2015r. do godz. 12:00 w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu pożyczkowego RIG” w ramach : Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy

W dniu 08-04-2015r. wyłoniona została najkorzystniejsza oferta na  usługę dostarczenia materiałów biurowych RPO WP II . Zwyciężyła oferta opiewająca na kwotę 2 221,30 zł. Łącznie wpłynęło 6 ofert, z czego 2 po terminie.