16.04.2015 r.

Informujemy, iż w ramach I Osi priorytetowej RPO WP Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. projekt pt „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG z dniem 16.04.2015r. nabór wniosków zostaje wstrzymany ze względu na brak środków.

 

 

Regulamin Funduszu (2017-09-01) – do pobrania  wraz z załącznikami

 

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ:

 1. Wniosek o pożyczkę (2014-07-01) – do pobrania
 2. Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy (2017-10-04) – do pobrania
 3. Lista Sprawdzająca – do pobrania
 4. Upoważnienie do BIG dla przedsiębiorców – do pobrania
 5. Upoważnienie do BIG dla konsumentów (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, współmałżonkowie pożyczkobiorców, poręczyciele, wspólnicy spółki cywilnej) – do pobrania
 6. Biznes Plan ( dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność do 1 roku) – do pobrania
 7. Oświadczenie poręczyciela – do pobrania
 8. Oświadczenie e-mail pożyczkobiorca (2017-02-03) – do pobrania
 9. Oświadczenie e-mail poręczyciel (2017-02-03) – do pobrania

 

DOKUMENTY FINANSOWE – KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA

 1. Bilans uproszczony – do pobrania
 2. Rachunek wyników uproszczony – do pobrania

 

DOKUMENTY FINANSOWE – KSIĘGOWOŚĆ PEŁNA

 1. Sprawozdanie finansowe – księgowość pełna – do pobrania
 2. Przepływy – księgowość pełna – do pobrania

 

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

DOKUMENTY POZOSTAŁE

 1. Sprawozdanie z realizacji pożyczki – do pobrania
 2. Deklaracja pochodzenie sprzętu i oświadczenie sprzedawcy – do pobrania
 3. Informacja do rozliczenia pożyczki (2017-02-03) – do pobrania