Harmonogram szkoleń

Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli w partnerstwie z Podkarpackim Klubem Biznesu w Rzeszowie pragnie poinformować Uczestników Projektu „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i…

zobacz więcej

Harmonogram szkoleń

Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EuropejskiegoFunduszu SpołecznegoRegionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli pragnie poinformować Uczestników Projektu „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego…

zobacz więcej

Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego   Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli w partnerstwie z Podkarpackim Klubem Biznesu w Rzeszowie rozpoczęła realizację projektu: „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości…

zobacz więcej