kapital_ludzki_WUP

Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli w partnerstwie z Podkarpackim Klubem Biznesu w Rzeszowie pragnie poinformować Uczestników Projektu „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wszystkie osoby zainteresowane projektem „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” o najbliższym terminie realizacji szkoleń z zakresu:

  • aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej,
  • finanse mikrofirmy,
  • marketing

które przeprowadzone będą przez Podkarpacki Klub Biznesu w dniach 16-17 listopad 2013r.

Szczegółowy harmonogram szkoleń do pobrania w załącznikach:

Harmonogram szkoleń
Harmonogram szkolenia z podziałem na godziny