aa11

Informujemy że w dniu 27.11.2012 r. rozpoczeliśmy przyjmowanie wniosków o pożyczki w ramach projektu pt. ” Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Fundusz Pożyczkowego RIG” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.