aa11

Stalowa Wola 15-11-2012r

 

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi polegającej na zamieszczeniu 1 ogłoszenia prasowego w prasie lokalnej (zasięg terytorialny minimum powiat stalowowolski, niżański, tarnobrzeski) złożonych do dnia 14-11-2012r. do godz. 12:00 w ramach w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu pożyczkowego RIG” w ramach : Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy.

 

W dniu 14-11-2012r. wyłoniona została najkorzystniejsza oferta na usługę polegającą na zamieszczeniu 1 ogłoszenia prasowego w prasie lokalnej (zasięg terytorialny minimum powiat stalowowolski, niżański, tarnobrzeski). Została wybrana oferta opiewająca na kwotę 282,90zł brutto.