2014-12-02 – Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert –dotyczące usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu materiałów promocyjno-informacyjnych RPO WP I

Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu materiałów promocyjno-informacyjnych w ramach realizowanego projektu pt: „Rozszerzenie działalności pożyczkowej RIG poprzez dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat A…

zobacz więcej

2014-12-02 – Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – dostawa materiałów promocyjno -informacyjnych RPO WP II

Stalowa Wola 02.12.2014 r. Regionalna Izba GospodarczaZaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na dostarczeniu materiałów promocyjno-informacyjnych w ramach realizowanego projektu pt: „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie  Regionalnego Funduszu Pożyczkowego RIG”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie…

zobacz więcej

2014-12-02 – Zaproszenie na konferencję i seminarium Podkarpackiej Izby Gospodarczej

Szanowni Państwo, Podkarpacka Izba Gospodarcza, zaprasza Państwa do udziału w konferencji podsumowującej projekt „Kampania informacyjno-promocyjna i rozwój pakietu usług PIG dla podkarpackich MŚP”, na której zaprezentowana zostanie oferta usług PIG dla przedsiębiorców oraz seminarium pn. „Fundusze Europejskie na lata 2014-2020”. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą liczyć na 8 mld euro dofinansowania. Najwięcej skorzystają Ci,…

zobacz więcej