Aktualności

2022-07-04 Rozliczenie przyznanego wsparcia pomostowego

This page as PDF

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami § 4 pkt. 14 REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Finansowe wsparcie pomostowe podlega obligatoryjnemu rozliczeniu przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu.


więcej

2022-04-26 Założenie działalności 2022-06-01 AKTUALIZACJA

This page as PDF
Osoby wskazane do założenia działalności gospodarczej ze wskazaniem daty planowanego rozpoczęcia działalności jako 01-06-2022 r. AKTUALIZACJA

więcej

2022-04-22 Osoby wskazane do założenia działalności gospodarczej 2022-06-01

This page as PDF

Osoby wskazane do założenia działalności gospodarczej ze wskazaniem daty planowanego rozpoczęcia działalności jako 01-06-2022 r.
więcej

2022-04-22 Osoby wskazane do założenia działalności gospodarczej 2022-04-28

This page as PDF

Osoby wskazane do założenia działalności gospodarczej ze wskazaniem daty planowanego rozpoczęcia działalności jako 28-04-2022 r.


więcej

2022-04-22 Ostateczna Lista oceny merytorycznej złożonych Biznesplanów

This page as PDF

Uprzejmie informujemy, iż poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową biznesplanów rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości  oraz listę rezerwową.


więcej

2022-04-14 Wstępna Lista oceny merytorycznej złożonych Biznesplanów

This page as PDF
Uprzejmie informujemy, iż poniżej zamieszczamy wstępną listę rankingową biznesplanów rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości  oraz listę rezerwową.

więcej

2022-04-08 Ocena formalna złożonych biznesplanów w ramach projektu ”Mój pierwszy biznes jest nadzieją”

This page as PDF

Regionalna Izba Gospodarcza uprzejmie informuje, iż wszystkie złożone biznesplany w ramach projektu „Mój pierwszy biznes jest nadzieją” przeszyły pozytywnie ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej, która jest dokonywana przez Członków Komisji Oceny Wniosków.

więcej

2022-03-16 Termin składania biznesplanów

This page as PDF

Termin składania biznesplanów w ramach projektu ”Mój pierwszy biznes jest nadzieją”więcej

2022-03-14 Informacja do projektu ”Mój pierwszy biznes jest nadzieją”

This page as PDF

Informacja do projektu ”Mój pierwszy biznes jest nadzieją”


więcej

2022-03-04 Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

This page as PDF

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie „Mój pierwszy biznes jest nadzieją” – szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”
więcej

"Rozwijamy skrzydła biznesu"
unia.jpg, 70kB
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Copyright © 2013 | Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Realizacja: PROPAGANDA