Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Członków RIG oraz Przedsiębiorców mających siedzibę na terenie Stalowej Woli i okolic, proponuje zawiązanie grupy zakupowej związanej z zakupem paliwa. Dostawcą, który deklaruje współpracę jest RiA Spółka
z o.o. Autoryzowany Dealer Peugeot , Stacje Paliw www.ria.com.pl

 

Firmom zrzeszonym w ramach tej grupy chcemy zapewnić możliwość zakupu paliwa po korzystnie wynegocjowanych cenach. Członkowie otrzymują ponadto szereg możliwości m.in.:

• łatwiejsze rozliczenie miesięczne,

• otrzymanie jednej zbiorczej faktury na koniec okresu rozliczeniowego,

• odroczenie terminu płatności,

dostęp do elektronicznych zestawień transakcji za pośrednictwem portalu Klient biznesowy – RiA – Stacje paliw (riastacje.pl)

W związku z powyższym firmy, które są zainteresowane przystąpieniem do grupy zakupowej prosimy
o podanie ilości zapotrzebowania miesięcznego na zakup paliwa – dostępny Formularz oraz przesłanie go na adres e-mail: sekretariat@rig-stw.pl do 20.07.2023r.