Aktualności

This page as PDF

2014-09-10 – Zaproszenie do udziału w bezpłatnej Konferencji promującej usługi RIG

10.09.2014

więcej
This page as PDF

2014-06-12 – Informacja

12.06.2014

Dnia 20.06.2014 Regionalna Izba Gospodarcza będzie zamknięta.
This page as PDF

2014-06-12 – Informacja


narodowa_strategia_spojnosci_bw


Informujemy, iż konferencja promująca usługi RIG organizowana w ramach projektu „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu została przełożona na innym termin (wrzesień) z powodu małej liczby zadeklarowanych uczestników.


This page as PDF

„Audyt, rachunkowość, controlling – szkolenia na miarę potrzeb dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw”

05.06.2014

„Audyt, rachunkowość, controlling – szkolenia na miarę potrzeb dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw”

Stowarzyszenie B-4 zaprasza właścicieli, kadrę zarządzającą i pracowników MMŚP z terenu województwa podkarpackiego do udziału w Projekcie szkoleniowym w ramach którego oferowane będą następujące szkolenia:

 • Audyt wewnętrzny w zakresie egzaminu CIA połączony z doradztwem (104 godz.)
 • Kadry i płace (80 godz.)
 • Samodzielny księgowy (160 godz.)
 • Controlling dla MŚP (40 godz.)

Na zakończenie szkoleń zostanie przeprowadzony egzamin zewnętrzny. Jego pozytywny wynik będzie uprawniał do otrzymania certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE.

Uczestnicy otrzymają: bezpłatne podręczniki i/lub materiały szkoleniowe; pokrycie kosztów egzaminów zewnętrznych, w tym całość opłat związanych z egzaminem CIA; catering i/lub serwis kawowy w trakcie zajęć.

Firmom biorącym udział w projekcie wydane zostaną zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. dla przedsiębiorstw:
  • status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy,
  • jednostka organizacyjna na terenie województwa podkarpackiego,
  • możliwość skorzystania z pomocy de minimis,
 2. dla pracowników, właścicieli, kadry zarządzającej:
  • wykonywanie pracy na obszarze województwa podkarpackiego.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA – 120.

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy zarówno kobiety, jak i mężczyzn.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: http://audyt.b4ngo.pl

lub w biurze Projektu.

b4_logo ul. Zagłoby 7B
35-304 Rzeszów
tel. 731 998 568
www: http://audyt.b4ngo.pl
e-mail: audyt@b4.org.plProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

b4_logo_ue


This page as PDF

Zaproszenie do udziału w projekcie „NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA”

04.06.2014


Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie zaprasza
do udziału w projekcie


„NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA”


Uczestnicy projektu:

 • Przedsiębiorcy i delegowani przez nich pracownicy firm z branż lotniczej oraz w jakikolwiek sposób powiązanych z branżą lotniczą, mających jednostkę organizacyjną w województwie podkarpackim.

Szkolenia:
Uczestnik projektu ma do wyboru jedno ze szkoleń, które realizowane będzie na poziomie podstawowym lub zaawansowanym.

 1. CAD – projektowanie 3D i 2 D, modelowanie bryłowe i powierzchniowe, złożenia (60 h),
 2. CAM – programowanie automatyczne na podstawie modelu 3D (60h),
 3. CAE – komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich metodą elementów skończonych (MES) w odniesieniu do komponentów lotniczych (60 h),
 4. CNC – programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie, podstawy programowania oraz zaawansowane metody programowania cykli obróbkowych i pomiarowych, programowanie parametryczne, programowanie dialogowe (układy sterowania CNC: Sinumerik, Heidenhain, Haas) (60h),
 5. Metrologia techniczna – podstawy metrologii technicznej, obsługa podstawowych przyrządów i systemów pomiarowych (pomiary chropowatości powierzchni, gwintów, odchyłek walcowości i okrągłości, itp.), statystyczna kontrola procesu, techniki pomiarów, nadzorowanie przyrządów pomiarowych. (60 h),
 6. Współrzędnościowa Technika Pomiarowa – programowanie i obsługa współrzędnościowych maszyn pomiarowych ZEISS typu VISTA i ACCURA II wyposażonych w oprogramowania: Calypso, Holos, Blade Pro i Gear Pro, pomiary m.in. powierzchni krzywoliniowych, piór łopatek turbin i kół zębatych, skaningowe głowice pomiarowe (VAST XT,VAST XXT), programowanie w trybie off-line (60h).

Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Cel projektu:
Zwiększenie potencjału innowacyjnego firm branży lotniczej oraz powiązanych z branżą lotniczą z województwa podkarpackiego poprzez objęcie minimum 20 przedsiębiorstw i ich 560 pracowników wsparciem szkoleniowym z zakresu technik CAD/CAM/CAE/CNC/MT związanym z realizowanymi procesami rozwojowymi ukierunkowanymi na wdrożenie przedsięwzięć innowacyjnych.


WSZYSTKIE FORMY WSPARCIA OFEROWANE
W RAMACH PROJEKTU SĄ BEZPŁATNE!

www.nowoczesnetechnologie-rarr.pl


This page as PDF

Zaproszenie do wzięcia udziału w szkoleniu „Jak wysłać PIT przez Internet”

31.03.2014

zaproszenie_2014-03
This page as PDF

2014-03-20 – Zaproszenie

20.03.2014

więcej
This page as PDF

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym spotkaniu ,, Porozmawiajmy o biznesie – poziom zaawansowany – młodzi przedsiębiorcy„

04.12.2013

więcej
This page as PDF

Harmonogram szkoleń

13.11.2013

kapital_ludzki_WUP

Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli w partnerstwie z Podkarpackim Klubem Biznesu w Rzeszowie pragnie poinformować Uczestników Projektu „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wszystkie osoby zainteresowane projektem „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” o najbliższym terminie realizacji szkoleń z zakresu:

 • aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej,
 • finanse mikrofirmy,
 • marketing

które przeprowadzone będą przez Podkarpacki Klub Biznesu w dniach 16-17 listopad 2013r.

Szczegółowy harmonogram szkoleń do pobrania w załącznikach:

Harmonogram szkoleń
Harmonogram szkolenia z podziałem na godziny


This page as PDF

Harmonogram szkoleń

20.09.2013

więcej

"Rozwijamy skrzydła biznesu"
unia.jpg, 70kB
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Copyright © 2013 | Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Realizacja: PROPAGANDA