Regionalna Izba Gospodarcza zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert na wybór wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków na potrzeby realizacji zamówienia numer 3/2022/7.3MOF

logo

Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – wybór wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków -zapytanie ofertowe nr 3/2022/7.3MOF

Stalowa Wola 07.02.2022 r.


Regionalna Izba Gospodarcza zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert na wybór wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu i podaniu posiłków na potrzeby realizacji zamówienia numer 3/2022/7.3MOF

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18 .02.2022 r. do godz. 10.00 w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26b, 37-450 Stalowa Wola

Projekt „Mój pierwszy biznes jest nadzieją” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Stalowej Woli na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.07.03.00-18-0097/19-00 z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w załącznikach.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3