Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 3/2016/RIG z dnia 05.09.2016 roku dotyczącego dostawy elektronicznego systemu informacji prawnej wraz z aktualizacjami

Szanowni Państwo,

Informujemy iż, w zapytaniu ofertowym nr 3/2016/RIG na dostawę elektronicznego systemu informacji prawnej wraz z aktualizacjami  w dziale II  Opis przedmiotu zamówienia, w punkcie I Baza danych, podpunkt 1

Jest:

„Wszystkie akty z dzienników urzędowych – Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”, dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej oraz dzienniki urzędowe urzędów centralnych (aktualnych i stanowiących kontynuację dzienników wydawanych przez urząd występujący pod inną nazwą), przy czym w odniesieniu do Dziennika Ustaw – od 1918 r. zaś w odniesieniu do Monitora Polskiego przynajmniej od 1945 r.;”

Powinno być:

„Wszystkie akty z dzienników urzędowych – Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej oraz dzienniki urzędowe urzędów centralnych (aktualnych i stanowiących kontynuację dzienników wydawanych przez urząd występujący pod inną nazwą), przy czym w odniesieniu do Dziennika Ustaw – od 1918 r. zaś w odniesieniu do Monitora Polskiego przynajmniej od 1945 r.;”

W zapytaniu nr 3/2016/RIG na dostawę elektronicznego systemu informacji prawnej wraz z aktualizacjami w dziale II  Opis przedmiotu zamówienia, w punkcie I Baza danych, podpunkt 5

Jest:

„Komentarze do ustaw z zakresu polskiego prawa cywilnego, postępowania cywilnego  oraz kluczowych zagadnień z zakresu windykacji i egzekucji (komentarz wydany do całego lub części aktu prawnego różnych autorów. W przypadku publikacji wielotomowych lub/i wydanych pod redakcją jednego z  autorów lub/i wielu autorów dotyczących jednego aktu prawnego, uznaje się przedmiot komentarza jako jeden);”

Powinno być:

„Komentarze do ustaw z zakresu polskiego prawa cywilnego, postępowania cywilnego dotyczących między innymi: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu cywilnego, prawa wekslowego, prawa upadłościowego i naprawczego, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, kodeksu spółek handlowych, ustawy o zastawie rejestrowym  oraz kluczowych zagadnień z zakresu windykacji i egzekucji (komentarz wydany do całego lub części aktu prawnego różnych autorów. W przypadku publikacji wielotomowych lub/i wydanych pod redakcją jednego z  autorów lub/i wielu autorów dotyczących jednego aktu prawnego, uznaje się przedmiot komentarza jako jeden);”

 Sprostowane zapytanie ofertowe wraz z poprawionymi załącznikami poniżej do pobrania.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe sprostowane

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Poprawiony załącznik nr 3

Poprawiony załącznik nr 4