Baner

Fundusz pożyczkowy

This page as PDF

2018-10-26 „Pożyczka Standardowa-Innowacyjna” nowy produkt finansowy dla MŚP

logo_przedsisb_podkarp

„Pożyczka Standardowa-Innowacyjna” nowy produkt finansowy dla MŚP na preferencyjnych warunkach

 

Regionalna Izba Gospodarcza informuje, iż dnia 02.10.2018 r. została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego  w ramach której  będziemy oferować pożyczki  dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (posiadających siedzibę, oddział lub główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego).

 

RODZAJ WSPARCIA FINANSOWEGO

Pożyczka Standardowa-Innowacyjna

v  Pożyczka rozwojowa do 300 000,00PLN na okres do 60 m-cy, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjno-obrotowe (Komponent Standardowy)

v  Pożyczka rozwojowa powyżej 300 000,00PLN do 600 000,00PLN na okres do 84 m-cy, z przeznaczeniem wyłącznie na zakup nowych środków  trwałych (Komponent Innowacyjny)

 

WARUNKI UDZIELANIA WSPARCIA

  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe – 1,87%
  • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej od 2,87%
  • brak prowizji za udzielenie pożyczki
  • karencja w spłacie: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki lub 3 miesiące w każdym 12 miesięcznym okresie spłaty pożyczki
  • przeznaczenie pożyczki m.in. : środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki obrotowe o charakterze rozwojowym 
  • wkład własny MŚP nie jest wymagany
  • jedno przedsiębiorstwo (Ostateczny Odbiorca) może otrzymać w ramach przyznanego Limitu Pożyczki Standardowej – Innowacyjnej maksymalnie jedną Jednostkową Pożyczkę.

„Instrument Finansowy – Pożyczka Standardowa – Innowacyjna jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Celem Projektu jest ułatwienie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z terenu województwa podkarpackiego, dostępu do kapitału zewnętrznego w formie pożyczek preferencyjnych na rozwój działalności gospodarczej.

 Wartość realizowanego projektu: 227 860 631,36 zł, w tym:

· 85% stanowi Wkład Funduszy Europejskich: 193 681 536.65 zł

· 10% stanowi Wkład krajowy z Budżetu Państwa: 22 786 063,14 zł. 

W ramach realizowanego projektu Pośrednik Finansowy otrzymał środki w wysokości 12 000 000,00 zł na wsparcie nie mniej niż 53 przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy.

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli  pełni rolę Pośrednika Finansowego w województwie podkarpackim 

Informacje na temat projektu i jego zasad:

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli 

 

ul.1-go Sierpnia 26b, 37-450 Stalowa Wola,

tel. 15 844 03 57,

 www.rig-stw.pl

 

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA ZLOKALIZOWANE W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Lp.

Nazwa placówki/filii/

oddziału/punktu obsługi klienta

Miejscowość

Adres

Otwarte    w dniach

W godzinach

1.

Regionalna Izba Gospodarcza

Stalowa Wola  

37-450 Stalowa Wola ul. 1-go Sierpnia 26B  

poniedziałek – piątek  

7.30 – 15.30  

2.

Podkarpacki Klub Biznesu

 

Rzeszów

35-205 Rzeszów ul. Warszawska 27

poniedziałek-piątek

7.00 – 15.00

3.

Cech Rzemiosł Różnych

 

Przemyśl

37-700 Przemyśl ul. Katedralna 6

poniedziałek-piątek

7.00 – 15.00

4.

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

Mielec

39-300 Mielec ul. Chopina 18

poniedziałek-piątek

7.00 – 15.00

5.

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

 

Leżajsk

37-300 Leżajsk ul. Targowa 9

poniedziałek-piątek

7.30 – 15.30

 

6.

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

Tarnobrzeg

39-400 Tarnobrzeg ul. Dekutowskiego 6

poniedziałek-piątek

7.00 – 14.00

7.

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie

Krosno

38-400 Krosno ul. Kletówki 52

poniedziałek-piątek

8.00 – 15.00

8.

Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku

Sanok

38-500 Sanok ul. Rynek 15

poniedziałek-piątek

8.00 – 16.00

9.

Biuro Wycen Majątkowych Agnieszka Staszowska – Pas

Dębica

39-200 Dębica ul. Szaley Groele 3

poniedziałek-piątek

9.00 – 17.00

10.

Biuro Rachunkowe Monika Łata

Nisko

37-400 Nisko ul. Kościuszki 8

poniedziałek-piątek

7.00 – 15.00

 

Dokumenty do pobrania: http://rig-stw.pl/category/fundusz-pozyczkowy/dokumenty_do_pobrania-psi/


Zachęcamy do zapoznania się z opisem Projektu na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego: https://rpo.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/pozyczka-standardowa-innowacyjna-72/

 

„Instrument finansowy Pożyczka Standardowa- Innowacyjna jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.”

 

 logo_20181026


"Rozwijamy skrzydła biznesu"
unia.jpg, 70kB
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Copyright © 2013 | Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Realizacja: PROPAGANDA