logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na wykonanie usługi:

usługa opracowania projektu baneru internetowego i umieszczenie go na branżowych portalach spawalniczych w ramach projektu „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej” w ramach : Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, działanie I.4 „Promocja i współpraca”, komponent: Współpraca, obszar Tworzenie i rozwój klastrów

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe – baner internetowy

Formularz ofertowy – załączniki