narodowa_strategia_spojnosci_bw

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

ZAPROSZENIE

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli

serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu ,, Porozmawiajmy o biznesie – poziom zaawansowany – młodzi przedsiębiorcy„

 

Termin spotkania: 10-12-2013 r

 

Miejsce spotkania: Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 B, 37-450 Stalowa Wola

 

Celem spotkania będzie przekazywanie wiedzy nowopowstałym przedsiębiorcom przez mentorów, uczestnicy będą mogli zadawać pytania dotyczące zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa oraz przedstawić problemy bieżącej działalności.

 

W załączeniu program spotkania.

Zgłoszenia można przesyłać faxem: 015 844 03 57. lub elektronicznie na adres: rig@onet.pl do dnia 09.12.2013 r.

 

Spotkanie organizowane jest w ramach usługi mentoringu zewnętrznego w związku z realizacją projektu– „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu ” w ramach : Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś I priorytetowa ,, Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

 

Serdecznie zapraszamy!