bgk

Regionalna Izba Gospodarcza

wyjaśnia, iż punkt IV Miejsce i termin składania ofert, prawidłowo brzmi „Ofertę w odpowiedzi na otrzymane zapytanie należy składać osobiście lub pocztą na adres Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 b, 37-450 Stalowa Wola w terminie do dnia 18.01.2013r. godz. 12.00 z dopiskiem „Oferta dotycząca usługi polegającej na produkcji spotu reklamowego wraz z emisją w radiowej rozgłośni regionalnej”.

W związku z pomyłką, termin składania ofert zostaje wydłużony do 21 stycznia 2013, godz. 12.00. Analiza złożonych ofert nastąpi w dniu 21.01.2013, wybór i ogłoszenie zwycięzcy postępowania ofertowego odbędzie się w dniu 22.01.2013.

Pozostałe warunki zapytania ofertowego pozostają bez zmian.