narodowa_strategia_spojnosci

Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 1 z dnia 04-04-2012r. na zakup 2 sztuk szaf metalowych ramach projektu „Modyfikacja świadczonych usług RIG poprzez zakup i rozbudowę infrastruktury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”.

 

W punkcie 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wystąpił błąd w podanych wymiarach szafy (wysokość, szerokość). Prawidłowe wymiary powinny być następujące:

 

wysokość min 1800mm do 1900 mm, szerokość min 700 mm do 800 mm.