rozwoj_polski_wschodniej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu „Klaster Spawalniczy „KLASTAL” – integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, działanie I.4 „Promocja i współpraca”, komponent: Współpraca, obszar Tworzenie i rozwój klastrów, Biuro Klastra pragnie gorąco podziękować wszystkim zainteresowanym firmom za złożenie ofert na :

 

Zakup i dostawę do Regionalnej Izby Gospodarczej materiałów biurowych

 

Pragniemy jednocześnie poinformować, iż po rozpatrzeniu wszystkich ofert została wybrana najkorzystniejsza. Wybrana oferta zawierała najniższą cenę całkowitą równą 1 636,68 zł.

 

Dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych ofertach.