bgk

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi polegającej na dostarczeniu dwóch aparatów cyfrowych wraz z akcesoriami , złożonych do dnia 28-06-2013r do godz. 13:00  w ramach projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 PRODUKT FINANSOWY – POŻYCZKA GLOBALNA

 

W dniu 01-07-2013r. wyłoniona została najkorzystniejsza oferta na usługę polegającą na dostarczeniu dwóch aparatów cyfrowych wraz z akcesoriami. Zwyciężyła oferta opiewająca na kwotę 2730,00 PLN.