Aktualności

This page as PDF

2013-07-01 – Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 8/BGK/PG/2013 z dnia 21.06.2013r – dostarczenie dwóch aparatów cyfrowych wraz z akcesoriami


bgk

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi polegającej na dostarczeniu dwóch aparatów cyfrowych wraz z akcesoriami , złożonych do dnia 28-06-2013r do godz. 13:00  w ramach projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 PRODUKT FINANSOWY – POŻYCZKA GLOBALNA

 

W dniu 01-07-2013r. wyłoniona została najkorzystniejsza oferta na usługę polegającą na dostarczeniu dwóch aparatów cyfrowych wraz z akcesoriami. Zwyciężyła oferta opiewająca na kwotę 2730,00 PLN.


"Rozwijamy skrzydła biznesu"
unia.jpg, 70kB
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Copyright © 2013 | Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Realizacja: PROPAGANDA