aa11

Stalowa Wola 14-03-2013

 

 

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych usługi polegającej na opracowaniu oraz zamieszczeniu ogłoszeń w prasie biznesowej, wykonaniu oraz emisji spotów radiowych, modyfikacji oraz pozycjonowania strony internetowej Regionalnej Izby Gospodarczej, opracowaniu oraz zamieszczeniu banerów na portalach internetowych do dnia 13.03.2013 do godz. 12:00 w ramach projektu „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu.

Informujemy, iż wpłynęła 1 oferta.