aa11

Stalowa Wola 13-03-2013

 

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych usługi polegającej na przygotowaniu i wykonaniu materiałów promocyjno-informacyjnych wraz z projektami graficznymi do godz. 11:00 w ramach projektu „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu.

Informujemy, iż wpłynęła 1 oferta.