Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją Projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod tytułem „Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych (PK)” w ramach Poddziałania 2.2.1 PO KL Regionalna Izba Gospodarcza pragnie gorąco podziękować wszystkim firmom zainteresowanym za złożenie ofert dot. materiałów biurowych (papier biurowy i tonery do kserokopiarki)Lokalnego Punktu Konsultacyjnego.

Pragniemy jednocześnie poinformować, iż po rozpatrzeniu wszystkich ofert, wybrana została najkorzystniejsza oferta.