Aktualności

This page as PDF

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych na zakup „Programu do archiwizacji ArchiveIT”


narodowa_strategia_spojnosci

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych na zakup „Programu do archiwizacji ArchiveIT” w ramach projektu „Modyfikacja świadczonych usług RIG poprzez zakup i rozbudowę infrastruktury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”.

W dniu 04-06-2012r. wyłoniona została najkorzystniejsza oferta na zakup „Programu do archiwizacji ArchiveIT”


"Rozwijamy skrzydła biznesu"
unia.jpg, 70kB
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Copyright © 2013 | Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli.
Realizacja: PROPAGANDA