aa11

Stalowa Wola 21-01-2013r

 

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi dostarczenia materiałów biurowych złożonych do dnia 18-01-2013r. do godz. 12:00 w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do pomocy zwrotnej dla przedsiębiorców poprzez dokapitalizowanie Regionalnego Funduszu pożyczkowego RIG” w ramach : Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat A Wsparcie kapitałowe funduszy

 

W dniu 21-01-2013r. wyłoniona została najkorzystniejsza oferta na usługę dostarczenia materiałów biurowych Została wybrana oferta opiewająca na kwotę 966,78zł brutto.