Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli we współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przeprowadza badania ankietowe w zakresie analizy potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP w ramach projektu Pt. „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007 – 2013 w województwie podkarpackim” PO KL 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji.

Celem badań jest określenie potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zidentyfikowanie barier przepływu innowacji między przedsiębiorstwami a instytucjami badawczymi oraz instytucjami wspierającymi oraz wskazanie potencjalnych sieci współpracy przedsiębiorców. W wyniku przeprowadzonych badań ankietowych sporządzony zostanie Raport, a wnioski w nim zawarte będą miały znaczący wpływ na kształt Regionalnej Strategii Innowacji przygotowywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego na lata 2013-2020.

W związku z powyższym zapraszamy przedsiębiorców z terenu województwa podkarpackiego do wypełnienia ankiety znajdującej się poniżej.

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres:

Regionalna Izba Gospodarcza

Ul. 1-go Sierpnia 26B

37-450 Stalowa Wola

 

bądź przesłać jej skan na adres: rig@onet.pl, ejarmolinska@rig-stw.pl

Termin nadsyłania ankiet upływa w dniu 15.03.2011r.

ANKIETA – PLIK DO POBRANIA (nieaktualne)