„Audyt, rachunkowość, controlling – szkolenia na miarę potrzeb dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw”

Stowarzyszenie B-4 zaprasza właścicieli, kadrę zarządzającą i pracowników MMŚP z terenu województwa podkarpackiego do udziału w Projekcie szkoleniowym w ramach którego oferowane będą następujące szkolenia:

 • Audyt wewnętrzny w zakresie egzaminu CIA połączony z doradztwem (104 godz.)
 • Kadry i płace (80 godz.)
 • Samodzielny księgowy (160 godz.)
 • Controlling dla MŚP (40 godz.)

Na zakończenie szkoleń zostanie przeprowadzony egzamin zewnętrzny. Jego pozytywny wynik będzie uprawniał do otrzymania certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE.

Uczestnicy otrzymają: bezpłatne podręczniki i/lub materiały szkoleniowe; pokrycie kosztów egzaminów zewnętrznych, w tym całość opłat związanych z egzaminem CIA; catering i/lub serwis kawowy w trakcie zajęć.

Firmom biorącym udział w projekcie wydane zostaną zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. dla przedsiębiorstw:
  • status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy,
  • jednostka organizacyjna na terenie województwa podkarpackiego,
  • możliwość skorzystania z pomocy de minimis,
 2. dla pracowników, właścicieli, kadry zarządzającej:
  • wykonywanie pracy na obszarze województwa podkarpackiego.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA – 120.

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy zarówno kobiety, jak i mężczyzn.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: http://audyt.b4ngo.pl

lub w biurze Projektu.

b4_logo ul. Zagłoby 7B
35-304 Rzeszów
tel. 731 998 568
www: http://audyt.b4ngo.pl
e-mail: audyt@b4.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

b4_logo_ue