narodowa_strategia_spojnosci_bw

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące zakupu tablicy multimedialnej wraz z projektorem krótkoogniskowym i podstawą w ramach projektu „Regionalna Izba Gospodarcza mostem do świata biznesu” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu.

Została wybrana najkorzystniejsza oferta.