Osoby wskazane do założenia działalności gospodarczej ze wskazaniem daty planowanego rozpoczęcia działalności jako 01-06-2022 r. AKTUALIZACJA

logo

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie, prosimy dostarczyć do biura projektu, nie później niż do wtorku 24-05-2021 do godz. 12:00. Należy pamiętać, że przed podpisaniem umowy wszystkie ww. dokumenty muszą zostać zweryfikowane przez pracowników RIG.