Uprzejmie informujemy, iż poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową biznesplanów rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości  oraz listę rezerwową.


logo

Zgodnie z § 9 pkt 20 regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej i finansowe wsparcie pomostowe) otrzyma 28 najwyżej ocenionych biznesplanów

Uczestnicy/Uczestniczki projektu, którym zostało przyznane wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości zobowiązani/e są do zarejestrowania działalności gospodarczej w wyznaczonym terminie i dostarczenia do Regionalnej Izby Gospodarczej w Stalowej Woli dokumentów niezbędnych do podpisania umowy. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu, wsparcie finansowe zostanie przyznane kolejnej osobie z listy rankingowej biznesplanów

 

Listy rankingowe:
Ostateczna lista biznesplanów
Ostateczna lista rezerwowa biznesplanów