Uprzejmie informujemy, iż poniżej zamieszczamy wstępną listę rankingową biznesplanów rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości  oraz listę rezerwową.

logo

Zgodnie z § 9 pkt 20 regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości –Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (wsparcie finansowe w formie stawki jednostkowej i finansowe wsparcie pomostowe) otrzyma 28 najwyżej ocenionych biznesplanów.

Listy rankingowe:
Wstępna lista biznesplanów
Wstępna lista rezerwowa biznesplanów