Regionalna Izba Gospodarcza uprzejmie informuje, iż wszystkie złożone biznesplany w ramach projektu „Mój pierwszy biznes jest nadzieją” przeszyły pozytywnie ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej, która jest dokonywana przez Członków Komisji Oceny Wniosków.


logo

Ocenę merytoryczną złożonych biznesplanów zaplanowano w dniach 11-13.04.2022 r.

Wstępne wyniki osób zakwalifikowanych do dofinansowania zostaną ogłoszone w dniu 14.04.2022 r.

Dodatkowo uprzejmie informujemy, że planowane terminy mogą nieznacznie ulec zmianie w sytuacji zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu:

Regionalna Izba Gospodarcza

ul. 1-go Sierpnia 26B

37-450 talowa Wola

tel. 15 844 03 57 lub 667 772 409