Informacja do projektu ”Mój pierwszy biznes jest nadzieją”

logo

Informacja

Regionalna Izba Gospodarcza uprzejmie informuje, iż w związku z rezygnacją osoby zakwalifikowanej do udziału w projekcie „Mój pierwszy biznes jest nadzieją”  w jej miejsce wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej tj. RIG/7.3.MOF/2022/INR/0006.

Lista rezygnacja

Podział na grupy.