Wyniki rekrutacji do projektu ”Mój pierwszy biznes jest nadzieją” – LISTY RANKINGOWE


logo

Uprzejmie informujemy, iż poniżej zamieszczamy listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową. 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie od wyników rekrutacji nie przysługuje odwołanie.

Listy rankingowe:

Lista rankingowa kobiety

Lista rankingowa meżczyźni

Lista rezerwowa