ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI DO PROJEKTU „MÓJ PIERWSZY BIZNES JEST NADZIEJĄ”

logo
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 03-01-2022 r udostępnione zostały dokumenty związane z udziałem w projekcie „Mój pierwszy biznes jest nadzieją” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy – Działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona przez 10 dni roboczych w dniach 18-01-2022 r. do 31-01-2022 r.

 

Rekrutacja uczestników projektu będzie składała się z następujących etapów:
1. Etap I – Ocena dokumentacji rekrutacyjnej (Formularzy Rekrutacyjnych z załącznikami) składanej przez Kandydatów
2. Etap II – Rozmowa z doradcą zawodowym oraz test badający predyspozycje przedsiębiorcze Kandydata

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie www.rig-stw.pl w zakładce
„Dotacje MOF”- „DO POBRANIA

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z pełną dokumentacją, zwłaszcza z regulaminami, które stanowią podstawę niniejszego projektu.

 

Informacji udzielają również pracownicy Regionalnej Izby Gospodarczej

 

Kontakt:

Regionalna Izba Gospodarcza

Ul. 1-go Sierpnia 26b

37-450 Stalowa Wola

tel. 15 844 03 57

e-mail: sekretariat@rig-stw.pl