logo

„Mój pierwszy biznes jest nadzieją”

Regionalna Izba Gospodarcza informuje, iż w terminie od 01.10.2021r. do: 31.07.2023 r. realizuje projekt „Mój pierwszy biznes jest nadzieją” w ramach Działania: 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości RPO WP na lata 2014-2020. r.

Cel główny: zwiększenie o 28 liczby nowoutworzonych, trwałych mikroprzedsiębiorstw uruchomionych na obszarze rewitalizowanych Gmin Stalowa Wola i Nisko.

Projekt przeznaczony dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących na obszarze MOF Stalowej Woli (Gmina Stalowa Wola, Gmina Nisko).

 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU: 1 569 708,20 PLN, w tym z UE 1 375 602,60 PLN

 

Szczegółowe informacje nt. projektu dostępne w zakładce „DOTACJE MOF”.