Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/2021/BGKPP/BGKSI z dnia 22.09.2021 r. – dotyczące usługi polegającej na dostawie materiałów biurowych

logo2

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi dostarczenia materiałów biurowych BGKSI złożonych do dnia 06-10-2020r. do godz. 12:00 na potrzeby realizacji zamówienia pn: Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka Płynnościowa” w ramach Funduszu Funduszy Województwa Podkarpackiego oraz projektu
Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „ Pożyczka Standardowa – Innowacyjna” w ramach Funduszu Funduszy Województwa Podkarpackiego Instrument Finansowy Pożyczka Standardowa – Innowacyjna w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie 1.4.2 Instrumenty finansowe.

.

W dniu 06-10-2021 r. wyłoniona została najkorzystniejsza oferta na  usługę dostarczenia materiałów biurowych.

 

Informujemy, iż  zwyciężyła oferta opiewająca na kwotę (brutto) 3.383,59 zł