W związku z dokonaniem zmiany wysokości stopy bazowej z przez Komisję Europejską informujemy,

że od dnia 1 października 2021r. obowiązuje nowe oprocentowanie pożyczek udzielanych przez Regionalna Izbę Gospodarcza w Stalowej Woli.

a. na warunkach korzystniejszych niż rynkowe – 0,18%

b. na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej od 1,18%