Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – dostawa materiałów biurowych -nr 2/2021/BGKPP/BGKSI
logo2

Regionalna Izba Gospodarcza zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na dostarczeniu materiałów biurowych na potrzeby realizacji zamówienia numer 2/2021/BGKPP/BGKSI

 

Instrument Finansowy „Pożyczka Płynnościowa” w ramach Funduszu Funduszy Województwa Podkarpackiego

Instrument Finansowy Pożyczka Standardowa – Innowacyjna w ramach : Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.2 Instrumenty finansowe

Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w załącznikach.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3