W związku z dokonaniem zmiany wysokości stopy bazowej z przez Komisję Europejską informujemy, że od dnia 1 marca 2021r. obowiązuje nowe oprocentowanie pożyczek udzielanych przez Regionalna Izbę Gospodarcza w Stalowej Woli.

a. na warunkach korzystniejszych niż rynkowe – 0,15% 
b. na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej od 
1,15%