W związku z dokonaniem zmiany wysokości stopy bazowej z przez Komisję Europejską informujemy, że od dnia 1 lipca 2020r. obowiązuje nowe oprocentowanie pożyczek udzielanych przez Regionalna Izbę Gospodarcza w Stalowej Woli

a. na warunkach korzystniejszych niż rynkowe – 0,98% 
b. na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej od 1,98%