POMOC DLA POŻYCZKOBIORCÓW „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” – PANDEMIA COVID – 19

Szanowni Klienci!

 

Informujemy, iż w związku z panującą pandemią COVID-19 Regionalna Izba Gospodarcza proponuje dla Przedsiębiorców posiadających pożyczki w ramach projektu „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia następujące wsparcie celowe:

  1. wprowadzenie tzw. wakacji kredytowych, tj. możliwości zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych (do uzgodnienia pomiędzy pośrednikiem i pożyczkobiorcą) – na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, przy czym termin spłaty zostaje prolongowany o czas wakacji kredytowych,

  2. możliwość wydłużenia okresu spłaty pożyczek maksymalnie o okres

nieprzekraczający 12 miesięcy,

  1. utrzymania oprocentowania preferencyjnego, w przypadku zawieszania przez pożyczkobiorców działalności lub zamykania przed upływem dwunastu miesięcy.

Wniosek do pobrania

Zmiany warunków zawartych umów pożyczkowych mogą nastąpić na wniosek Pożyczkobiorcy i mogą zostać zastosowane pod warunkiem, że wg oceny Pośrednika Finansowego Pożyczkobiorca wiarygodnie uzasadnił, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko takich problemów w przyszłości lub uniemożliwia wykonanie działalności gospodarczej.

Wniosek wraz z danymi finansowymi za rok 2019 oraz kolejne miesiące 2020 r. należy przesłać elektronicznie do Regionalnej Izby Gospodarczej na adres: rig@onet.pl, sstaszowska@rig-stw.pl

Rozwiązania wymienione powyżej nie będą stosowane dla Pożyczkobiorców, którzy znajdowali się w ciężkiej sytuacji finansowej przed wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (COVID-19) w kraju i w związku z tym nie dotrzymywali terminów spłaty pożyczki zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek oraz dla Pożyczkobiorców, którzy zgodnie z zasadami obowiązującymi Pośrednika Finansowego powinni podlegać windykacji, a ich umowa pożyczki powinna zostać postawiona w stan natychmiastowej wymagalności.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony.