Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

logo

Regionalna Izba Gospodarcza podpisała umowę nr 2/RPPK/12319/2020/VIDPE/231
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego  w ramach której  będziemy realizować zadanie
wdrożenia Instrumentem Finansowym – Mikropożyczka utworzonym ze środków wkładu Funduszu Funduszy oraz wkładu KSWP w ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W ramach realizowanego projektu będą udzielna pożyczki dla osób nieposiadających zatrudnienia, biernych zawodowo lub pracujących w wieku 30 lat i więcej, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. podkarpackiego.

Szczegółowe informacje dostępne w zakładce Fundusz Pożyczkowy – Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Instrument Finansowy „Mikropożyczka” w ramach Projektu pn. „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki” w ramach instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 fepr-pl-podk-ueefsi