Szanowni Klienci!

 

Informujemy, iż w związku z panującą pandemią COVID-19 Regionalna Izba Gospodarcza proponuje dla Przedsiębiorców posiadających pożyczki w ramach poszczególnych projektów następujące wsparcie celowe:

 1. Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia :

  1. wprowadzenie tzw. wakacji kredytowych, tj. możliwości zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych (do uzgodnienia pomiędzy pośrednikiem i pożyczkobiorcą) – na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, przy czym termin spłaty zostaje prolongowany o czas wakacji kredytowych,

  2. możliwość wydłużenia okresu spłaty pożyczek maksymalnie o okres

nieprzekraczający 12 miesięcy.
Wniosek  do pobrania

 1. Instrument Finansowy – Pożyczka Standardowa – Innowacyjna w ramach RPO WP
  2014 – 2020 :

 1. wprowadzenie 6-cio miesięcznej karencji w spłacie kapitału z wydłużeniem okresu spłaty pożyczki,

 2. wprowadzenie 4-ro miesięczne „wakacje kredytowe” dla rat kapitałowo-odsetkowych z wydłużeniem okresu spłaty pożyczki.

Wniosek  do pobrania


 1. Pożyczki udzielone z funduszu własnego RIG proponuje następującą możliwości wsparcia dla przedsiębiorców:

 1. karencję 6-miesięczną w spłacie rat kapitałowych pożyczki, z możliwością wydłużenia okresu spłaty pożyczki.

Wniosek  do pobrania

Zmiany warunków zawartych umów pożyczkowych mogą nastąpić na wniosek Pożyczkobiorcy i mogą zostać zastosowane pod warunkiem, że wg oceny Pośrednika Finansowego Pożyczkobiorca wiarygodnie uzasadnił, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko takich problemów
w przyszłości.

Wniosek wraz z danymi finansowymi za rok 2019 oraz kolejne miesiące 2020 r. należy przesłać elektronicznie do Regionalnej Izby Gospodarczej na adres : rig@onet.pl

Rozwiązania wymienione powyżej nie będą stosowane dla Pożyczkobiorców, którzy znajdowali się w ciężkiej sytuacji finansowej przed wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (COVID-19) w kraju i w związku z tym nie dotrzymywali terminów spłaty pożyczki zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek oraz dla Pożyczkobiorców, którzy zgodnie z zasadami obowiązującymi Pośrednika Finansowego powinni podlegać windykacji, a ich umowa pożyczki powinna zostać postawiona w stan natychmiastowej wymagalności.

O sposobach pomocy dla Pożyczkobiorców pozostałych projektów będziemy informować na bieżąco, niezwłocznie po ustaleniach z Instytucjami Nadrzędnymi.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony.