Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi dostarczenia materiałów biurowych BGKSI- 1/2020/BGKSI

logo

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi dostarczenia materiałów biurowych BGKSI złożonych do dnia 03-02-2020r. do godz. 12:00 na potrzeby realizacji zamówienia pn: „Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „ Pożyczka Standardowa – Innowacyjna” w ramach Funduszu Funduszy Województwa Podkarpackiego.

Instrument Finansowy Pożyczka Standardowa – Innowacyjna w ramach : Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.2 Instrumenty finansowe.

 

W dniu 04-02-2020r. wyłoniona została najkorzystniejsza oferta na  usługę dostarczenia materiałów biurowych BGKSI.

 

Informujemy, iż wpłynęły 3 oferty, z czego wybrano najkorzystniejszą. Zwyciężyła oferta opiewająca na kwotę (brutto) 1063,24 zł