Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/6.2POKL/2020 z dnia 20.01.2020r. usługi polegającej na dostawie materiałów biurowych

kapital_ludzki_k

Projekt „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Stalowa Wola, 04.02.2020 r.

 

Rozstrzygnięcie oceny porównania ofert cenowych dotyczące usługi polegającej na dostawie materiałów biurowych złożonych w ramach zapytania ofertowego nr 1/6.2POKL/2020 z dnia 20.01.2020 r. na potrzeby realizacji projektu pt.: „Zmień zwyczaj – pożyczaj!” w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Informujemy, iż wpłynęły 3 oferty, z czego została wybrana najkorzystniejsza oferta. Zwyciężyła oferta opiewająca na kwotę (brutto) 894,11zł