Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – dostawa materiałów biurowych BGKSI-nr 1/2020/BGKSI

przedsiebiorcze_podkarpacierig_logo

Regionalna Izba Gospodarcza zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert dotyczących usługi polegającej na dostarczeniu materiałów biurowych na potrzeby realizacji zamówienia pn: „Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „ Pożyczka Standardowa – Innowacyjna” w ramach Funduszu Funduszy Województwa Podkarpackiego.

 

Instrument Finansowy Pożyczka Standardowa – Innowacyjna w ramach : Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.2 Instrumenty finansowe

Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania:
Formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe