(sprostowanie dn. 07.06.2019 r.) – dotyczące zakupu i dostawy środków czystości na rzecz Regionalnej Izby Gospodarczej oraz realizowanych przez RIG projektów

Regionalna Izba Gospodarcza pragnie gorąco podziękować zainteresowanym podmiotom za złożenie ofert na zakup i dostawę środków czystości na rzecz Regionalnej Izby Gospodarczej oraz realizowanych przez RIG projektów zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/2019/RIG z dnia 04.06.2019 r.

Pragniemy jednocześnie poinformować, iż po rozpatrzeniu czterech złożonych ofert, została wybrana najkorzystniejsza oferta. Zwyciężyła oferta opiewająca na kwotę (brutto) 1.568,86 zł.