Sprostowanie do zapytanie ofertowe nr 1/2019/RIG z dnia 04.06.2019 r. – dotyczącego zakupu i dostawy środków czystości na rzecz Regionalnej Izby Gospodarczej

Szanowni Państwo,

Informujemy iż, w zapytaniu ofertowym nr 1/2019/RIG dotyczącym zakupu i dostawy środków czystości na rzecz Regionalnej Izby Gospodarczej w dziale II Opis przedmiotu zamówienia w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 5:

Jest:
„Środek na mrówki szyb- uzupełniacz”

Powinno być:
„Płyn do mycia szyb- uzupełniacz”

 

Sprostowane zapytanie ofertowe wraz z poprawionymi załącznikami poniżej do pobrania.

Zapytanie ofertowe – sprostowane

Poprawiony Formularz ofertowy (załącznik nr 1), załącznik nr 2 i 3.