Zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert – dotyczące zakupu i dostawy środków czystości na rzecz Regionalnej Izby Gospodarczej – zapytanie ofertowe nr 1/2019/RIG

Szanowni Państwo,

Zwracamy  się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej w ramach zapytania ofertowego nr 1/2019/RIG dotyczącego zakupu i dostawy środków czystości na rzecz Regionalnej Izby Gospodarczej oraz realizowanych przez RIG projektów.

Bliższe informacje oraz formularz zgłoszeniowy w załącznikach:

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy